Toimintaterapia

Tarjoan toimintaterapiapalvelua pääasiassa Oulun kaupungin alueella painottuen Oulun, Kempeleen ja Haukiputaan alueille. Toteutan terapiakäyntejä vastaanotollani, asiakkaan kotona, päiväkodissa sekä koulussa. Vastaanottotilani sijaitsee Oulun Välivainiolla.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa keskeistä on asiakkaan ja toimintaterapeutin välinen vuorovaikutussuhde. Toimintaterapia toteutuu asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai sen tiiviinä osana.

Toimintaterapiakuntoutus sopii kaikenikäisille. Sillä pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin, joita voivat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt tai – viivästymät, erilaiset sairaudet tai vammat tai ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet.

Toimintaterapian tavoitteena voi olla toimintamahdollisuuksien edistäminen tai ylläpitäminen esimerkiksi opastamalla asiakasta löytämään keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä tai opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään. Toimintaterapialla pyritään edistämään asiakkaan osallistumista ja toimimista omassa fyysisessä, sosiaalisessa sekä kulttuurisessa ympäristössä.

Toimintaterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi:

– aistisäätelyn kehittyminen
– sensomotoristen perusvalmiuksien vahvistaminen
– tarkkaavaisuuden sekä asiakkaan itseohjautuvuuden kehittäminen
– visuaalisen hahmottamisen valmiuksien edistäminen
– leikkitaitojen kehittymisen tukeminen
– suoriutumisen vahvistaminen syömisessä, pukemisessa, kirjoittamisessa, ruoan laitossa jne.