Henkilöstö

Anu Tuoriniemi,
Toimintaterapeutti, si-terapeutti

Kielitaito: suomi, englanti

Pitkät koulutukset:

 • Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus (38op), 2018-2019
 • EASI – Evaluation Ayres Sensory Integration (95h)  10/2021 – 3/2022

Muut koulutukset:

 • Supporting Inviduals with feeding Difficulties 10h
 • Toimintakyvyn kuvaus ICF-viitekehyksen mukaan 19h
 • Use of the sensory proces measure SPM-2 and recent research 3pv
 • M-Fun lasten suoriutumisen ja osallistumisen arviointimenetelmä koulus 3pv
 • Toiminnanohjaus toimintaterapiassa 2pv
 • GAS (Goal Attainment Scaling)- koulutus
 • Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi 3pv
 • Sensory Processing Measure (SPM), Aistisäätelyn arviointimenetelmä 3 pv
 • Hahmotusvaikeudet; Ymmärrämmekö näkemäämme, hahmottamisen salat ja vaikeudet
 • Muisti ja oppiminen
 • ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT-(Pivotal response training) 6pv
 • Struktuuri ja visualisointi opetuksen ja arjen selkeyttäjänä
 • SDM eli Sherborne Developmental Movement peruskurssi

Työkokemukseni on kertynyt erityisesti lasten toimintaterapiasta. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat autismikuntoutus, lapsen sosiaaliset leikkitaidot sekä sensorinen integraatio lapsen kokonaiskehityksen pohjana. Työskentelyssä pyrin asiakaslähtöisyyteen ja lasten kanssa työskennellessä keskeistä on perhelähtöisyys. Työskentelyssä lasten kanssa tärkeää on ilo, leikki ja motivaatio. Käytän terapiassa tarvittaessa puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja esimerkiksi kuvakommunikaatiota.

%d bloggaajaa tykkää tästä: