Henkilöstö

Anu Tuoriniemi,
Toimintaterapeutti, si-terapeutti

-Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus (38op), 2018-2019

– M-Fun lasten suoriutumisen ja osallistumisen arviointimenetelmä koulus

-Toiminnanohjaus toimintaterapiassa
-GAS (Goal Attainment Scaling)- koulutus
-Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi
-Sensory Processing Measure (SPM), Aistisäätelyn arviointimenetelmä
-Hahmotusvaikeudet; Ymmärrämmekö näkemäämme, hahmottamisen salat ja vaikeudet
-Muisti ja oppiminen
-ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT-(Pivotal response training)
-Struktuuri ja visualisointi opetuksen ja arjen selkeyttäjänä
-SDM eli Sherborne Developmental Movement peruskurssi

Työkokemukseni on kertynyt erityisesti lasten toimintaterapiasta. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat autismikuntoutus, lapsen sosiaaliset leikkitaidot sekä sensorinen integraatio lapsen kokonaiskehityksen pohjana. Työskentelyssä pyrin asiakaslähtöisyyteen ja lasten kanssa työskennellessä keskeistä on perhelähtöisyys. Työskentelyssä lasten kanssa tärkeää on ilo, leikki ja motivaatio.

%d bloggaajaa tykkää tästä: