Kela ja Pohde

Kela           Etusivu - Pohde

Olen Kelan ja Pohjois- Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluntuottaja

Minulla on Kelan kanssa sopimus vaikeavammaisten toimintaterapian toteuttajana vuodesta 2019. Lisäksi olen palveluntuottajana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuodesta 2023 alkaen.

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa siitä aiheutuneita kustannuksia alle 65-vuotiaalle henkilölle, jos hänellä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa.

Kelan nettisivuilta löytyy tarkempaa tietoa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen saamisen edellytyksistä alla olevasta linkistä:

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja matkan syy on mm. kuntoutus ja sinulla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös. Lisätietoa alla olevasta linkistä Kelan nettisivuilta:

Matkakorvauksen määrä ja omavastuu

Kela määrittää palvelukuvauksessa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteutukseen liittyen laatutekijöitä. Palvelukuvaus löytyy alla olevasta linkistä:

Kelan terapian palvelukuvaus 1.1.2023 alkaen